LEZINGEN/ WORKSHOPS

HUIDIGE AANBOD

 

Lezing 1. Bewust bewegen in de gezondheidszorg: mindfulness en positionering voor patiëntcomfort en ergonomisch werken

Hoe we de autonomie en levenskwaliteit van onze patiënten/bewoners kunnen vergroten door ze correct te positioneren en hoe we productiever kunnen werken en beter beschermd kunnen zijn tegen blessures door ons lichaam bewust te positioneren en biomechanisch correct te bewegen voor de taak die voor ons ligt.

Hoe we ons bewust kunnen worden van onze houding en bewegingen, zodat we het op onze oude dag gemakkelijker zullen hebben – een langetermijninvestering in kennis en inzicht om een nieuwe generatie ouderen te creëren die ook gemakkelijker te behandelen patiënten zullen worden.

De volwassenen van vandaag die bewustzijn ontwikkelen, zullen de ouderen van morgen worden die weten hoe ze in hun lichaam aanwezig moeten zijn, hoe ze correct en veilig moeten bewegen en hoe ze met hun zorgverleners kunnen samenwerken voor meer gemak voor iedereen.

 

Lezing 2. Mindfulness in oedeemtherapie: wees aanwezig in je benen!

Waarom is het nodig om de bloedsomloop te bevorderen, hoe correct te zwachtelen en hoe positionering en mobilisatie te gebruiken om de circulatie te reanimeren en te ondersteunen.

Hoe je liefdevol kunt omgaan met je benen en hoe je het werk dat ze voor je doen kunt waarderen. Het ontwikkelen van een nieuwe houding ten opzichte van het lichaam, waarbij mensen hun dankbaarheid jegens hun lichaam bewust uiten in plaats van simpelweg te eisen dat het lichaam doet wat ze willen en wanneer dit niet gebeurt, ze het veroordelen, straffen of zelfs haten.

Bewustwording over het lichaam, de benen, de bloedcirculatie en waarom medicatie alleen als aanvullend hulpmiddel mag worden gebruikt in plaats van het zinloos slikken van pillen om lichamelijke klachten op te lossen. Het oedeem is een perfect voorbeeld van hoe medicatie (diuretica) het veel noodzakelijker bewuste omgaan met de benen vervangt – een trend die achterwege moet worden gelaten.

 

Lezing 3. Stervencomfort: waarom het nuttig is om een houding te ontwikkelen waarmee we leven als voorbereiding op de dood

Waarom is het belangrijk om onze houding ten opzichte van de dood te veranderen en hoe we het stervensproces kunnen verlichten en stervende en rouwende mensen beter kunnen ondersteunen. De dood begrijpen en de natuurlijke loop van een menselijk leven omarmen.

Stel je eens voor hoeveel gemakkelijker we mindfulness zouden kunnen beoefenen in alledaagse situaties en tijdens onze gebruikelijke bezigheden (het is trouwens wetenschappelijk bewezen dat mindfulness rechtstreeks verband houdt met geluk), als we een houding zouden aannemen waarin alles wat we doen bijdraagt aan onze grote overwinning uit dit leven: een succesvolle dood.

En wat is dat dan, een succesvolle dood, vraag je je misschien af.

Wel, ken je dat gevoel van tevredenheid aan het einde van een dag waarop je precies zo productief was als je wilde zijn en alles hebt bereikt wat je wilde doen?

Datzelfde gevoel van voldoening komt overeen met een succesvolle dood. Het is loslaten in volledige vrede en dankbaarheid.

 

Workshop 1. Dezelfde kern in jou en mij – hoe we individualiteit kunnen vieren zonder te vergeten dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten

Dit werk introduceert het HaLoFeHo-spel dat zelfontdekking, zelfbegrip en zelfacceptatie bevordert. Deze ondersteunen op hun beurt de tolerantie voor de eigenaardigheden van anderen.

Het HaLoFeHo-spel is ontworpen op basis van de SWOT-matrix, een hoog aangeschreven hulpmiddel dat leidinggevenden helpt geïnformeerde en berekende beslissingen te nemen in teammanagement om met toegevoegde waarde bij te dragen aan hun organisatie.

In het HaLoFeHo-spel ben jij de leider met uitvoerende macht die een complex systeem moet beheren, namelijk jouw wezen. Uiteraard moet je je team kennen om het te kunnen aansturen. De eerste stap is dus dat je je bewust wordt van je persoonlijkheid met al zijn onderdelen, je lichaam, geest en ego met al zijn aspecten, de conditionering van je opvoeding en omgeving, je ambities en angsten, en al je sterke en zwakke punten. Je moet de meeste kennis hebben over de dynamiek binnen je persoonlijkheid en hoe je ego werkt. Elk klein trucje, elk klein detail waarmee je geest je ertoe kan verleiden bang of woedend te worden, moet een bekend lid van je team worden.

Als u uw team eenmaal door en door kent, kunt u een expert worden in het managen ervan.

Het doel, dat voortvloeit uit uitstekend teammanagement, is een evenwichtig individu te zijn en een goed, tevreden leven te leiden.

Je moet dus zorgen voor een goede samenwerking binnen je team, dat wil zeggen dat al je onderdelen mooi samenwerken.

Deze workshop is een zeer krachtig hulpmiddel voor teambuilding in organisaties, gezinnen of koppels, omdat het collega’s, familieleden en partners helpt elkaar op een dieper niveau te leren kennen en de tolerantie voor het anders-zijn van anderen vergroot, wat een van de belangrijkste persoonlijke vaardigheden is, en staat bovenaan de lijst, samen met communicatie en probleemoplossing.

 

Workshop 2. Mijn gevoelens zijn geldig: hoe eerlijk te zijn over hoe u zich echt voelt en hoe u anderen kunt helpen uw gevoelens te respecteren

Dit werk omvat het leren over de drie ego-typen en het verwerven van het essentiële inzicht dat het ego niet de vijand van goedheid en geluk is, zodra er onderscheid is gemaakt tussen het ego en ego-dominantie. Dit onderscheid is echter cruciaal.

Welk ego-aspect de persoonlijkheid ook overheerst, zodra bewustzijn aan de mix wordt toegevoegd, wordt dat aspect van het ego onschadelijk en in sommige gevallen kan het zelfs een pluspunt worden. Bijvoorbeeld, een persoon met arrogantie als zijn voornaamste ego-aspect, kan ernstige schade aanrichten door de gevoelens van anderen niet te respecteren, maar zodra hij of zij zich bewust wordt van de arrogante eigenschap, kan dit gebruikt worden om een gezond gevoel van zelfvertrouwen te ontwikkelen en voor het aanmoedigen van anderen die onzekerder zijn.

In deze workshop leer je het ego in een ander licht te zien: als een puppy die begeleiding nodig heeft om zich niet te misdragen. Je krijgt toestemming om eerlijk te zijn op het meest persoonlijke niveau. Hoe meer je de diepste, donkerste geheimen van je persoonlijkheid accepteert, hoe meer ontspannen je zult zijn. In feite zal uw wezen een ongeëvenaard niveau van ontspanning bereiken. Bovendien zal je minder veroordelend zijn tegenover jezelf en anderen. Hierna sta je niet langer onder druk om te voldoen aan de verwachtingen van jezelf of anderen over hoe je zou moeten zijn. Je eigen eigenaardigheid zal niet langer een probleem zijn, en de andersheid van anderen zal je niet langer storen.

Stel je een wereld voor waarin iedereen de vrijheid heeft om zo raar te zijn als hij of zij wil, waarin van niemand wordt verwacht dat hij/zij iets anders is dan alleen maar eerlijk en waarachtig. Die wereld hoeft geen utopie te zijn; we kunnen het samen creëren.

 

Workshop 3. Scherpzinnig leiderschap

Deze workshop is voor diensthoofden en biedt waardevol inzicht in het gebruik van motiverend leiderschap in het aansturen van mensen in plaats van controle uitoefenen dat spanning veroorzaakt. We zien ook hoe assertiviteit aangenaam kan gemaakt worden. Je leert hoe te EMPOWERen in plaats van te OVERPOWERen.

 

Het praktische aspect

Deze lezingen en workshops zijn wetenschappelijk onderbouwd, interactief en zeer efficiënt omdat ze actief bijdragen aan bewustwording.

Elk van de 3 lezingen omvat een theoretisch gedeelte met PowerPointpresentatie en een hands-on praktisch gedeelte waarbij ik materiaal uit de praktijk gebruik om de deelnemers de punten te laten zien die ik maak. Om deze reden heb ik een assist met voetsteunen, 4 stuks korte rek windels en een verstelbaar bed nodig (deze zijn in de meeste zorginstellingen aanwezig). Indien gewenst kan ik de technieken direct demonstreren bij patiënten/ bewoners.

De duur van elke lezing is 2 uur.

De workshops hebben een variabele duur, afhankelijk van het aantal deelnemers en hun bereidheid om te delen. Gemiddelde duur van de workshops: 3,5 uur.

De lezingen en workshops zijn gebaseerd op de expertise die ik heb ontwikkeld tijdens 12 jaar universitair onderwijs, een Master in Kinesiologie en een tweede Master en een Doctoraat in Bewegingspsychologie aan de Universiteit Gent. Daarnaast heeft mijn spirituele inzicht zich verdiept door 25 jaar uitgebreide studie van het Tibetaans Boeddhisme, gericht op onderzoek naar de aard van de geest en verschijnselen, en naar de dood. Naast deze uitgebreide studies heb ik 10 jaar ervaring opgedaan in de geriatrische revalidatie en ouderenzorg als therapeut van 2 afdelingen in WZC Hof ter Veldeken, waar ik ook les geef aan zorg-, verpleegkundig en paramedisch personeel, en waar ik ook een actief lid van de Werkgroep Palliatieve Zorg ben.

Voor organisaties worden de lezingen op de locatie van de cliënten gegeven met een vast tarief van 400 euro + vervoerkosten ongeacht het aantal deelnemers.

Nota: Ik lever facturen zonder BTW, aangezien ik een kleine onderneming ben die is vrijgesteld van BTW. Dit is een introductieprijs en is alleen geldig voor 2024.

De workshops kosten 88 euro per persoon inclusief een exemplaar van het boek en 5 minuten individuele tijd per deelnemer, voor groepen van minimaal 5 deelnemers.

Bij groepen van minder dan 5 deelnemers kosten de workshops 108 euro per persoon, inclusief een exemplaar van het boek en 10 minuten individuele tijd per deelnemer.

Individuele begeleiding wordt aangeboden voor 80 euro/u.

U kunt uw interesse in deze werken kenbaar maken of vragen stellen door een e-mail te sturen naar Melinda@the-crack.com

 

Comments are closed.